Ny Maltesisk spillovgivning trer i kraft 1. August 2018

Ny Maltesisk spillovgivning trer i kraft 1. August 2018. Den nye spilleloven for Malta er nå iverkesatt. Godkjent av det maltesiske parlament den 8. mars 2018. Sammen med datterselskapslovgivningen og autorisasjonsutstedende bindende instrumenter som fastlegger de detaljerte prosessene og prosedyrene som utgjør det helhetlige regelverket for spillbransjen trådte i kraft 1. august 2018. De har blitt gjennomgått av EUs tekniske reguleringsinformasjonssystem (TRIS) prosess, i tråd med EUs direktiv 2015/1535.

Det nye rammeprogrammet løfter Maltas jurisdiksjonsprofil fra et regulatorisk perspektiv ved å styrke MGAs tilsynsrolle. Spesielt myndighetens overholdelse og håndhevelse for bedre å oppnå sine regulatoriske mål. Dette er i tråd med samtidige utviklinger knyttet til hvitvasking av penger og bekjempelse av finansiering av terrorisme.Ny Maltesisk spillovgivning trer i kraft 1. August 2018

Hva innebærer det nye regelverket

Det nye regelverket gir også myndigheten tillatelse til å være mer fleksibel i sin beslutningsprosess. Ved å fjerne unødvendige regulatoriske byrder som ikke bidrar til regulatoriske mål. Det styrker tilsynet og fokuserer regulatorens innsats på områder som gir en høyere risikoprofil.

Videre forbedrer reformen forbrukerbeskyttelses-standarder og ansvarlige spilltiltak, samtidig som man fremmer en risikobasert tilnærming til regulering. Det gir MGA bredere krefter innen compliance og håndheving, og etablerer målrettede standarder for å stimulere til innovasjon og utvikling.

MGA sier:

For å understreke betydningen av denne milepælen, uttalte MGAs administrerende direktør Heathcliff Farrugia følgende: “I dag markerer en av de viktigste dagene i MGAs historie. År med hardt arbeid kommer endelig til å bli oppfylt. Jeg vil takke alle de som er involvert i å gjøre det nye regelverket til en realitet, særlig min forgjenger Joseph Cuschieri for fremsynet for å starte dette prosjektet. Også parlamentarisk sekretær Hon. Silvio Schembri og den maltesiske regjeringen som helhet for deres løpende støtte og engasjement.

Dette er begynnelsen på et nytt kapittel i maltesisk spillregulering. En som bygger på grunnlaget av de tidligere lovene, og som gir myndigheten ytterligere styring av hvordan den regulerer næringen. “