MGA bretter opp armene i 2018

Nå har det maltesiske parlamentet godkjent den tredje og endelige lesningen av den nye spille-loven. Den skal heve Maltas jurisdiksjons profil fra et regulatorisk perspektiv ved å styrke MGAs tilsynsrolle. Spesielt overholdelse og håndhevelse for bedre å oppnå de regulatoriske målene knyttet til hvitvasking av penger og bekjempelse av finansiering av terrorisme.

Dette er gode nyheter for alle norske spillere som bruker et MGA lisensert casino. Mange av våre lesere spiller på et Maltesisk casino enten de vet det eller ikke.MGA bretter opp armene i 2018

Hva blir endret?

Dette nye rammeverket skal også utvide det regulatoriske omfanget for å øke MGAs tilsyn og tillate inngrep der det er nødvendig. Dette Som nevnt tidligere vil den nye loven også segmentere rollen som en nøkkeloffisient innen en lisensiert enhet. Da spesielt i de ulike nøkkelfunksjoner for direkte kontroll og målrettet tilsynskontroll. Dette skal styrke spillerens beskyttelsesramme ved å formalisere rollen til MGAs spillerstøtteenhet. Den nye loven forutsetter også nye og mer effektive prosesser for kriminell og administrativ rettferdighet. Igjen, bare til fordel for våre norske spillere. Trygghet og sikkerhet er forsterket.

Forbrukerbeskyttelse i fokus

Andre viktige fokusområder inkluderer: forbrukerbeskyttelses-standarder, ansvarlige spill-tiltak, rapportering av mistenkelige sportsbettings-transaksjoner i kampen mot manipulering av sportskonkurranser. Ellers er det fokus på målrettede standarder for å stimulere til innovasjon og utvikling.

EU-kommisjonen og medlemsstatene kan uttale seg om det hele. Selve lovgivningen trer i kraft den 1. juli 2018. Det samme gjelder for datterselskaps-lovgivningen og direktivene som er planlagt å bli utstedt i henhold til den nye loven. Denne er for tiden under gjennomgang TRIS-prosessen. For å legge til rette for overgangen til det nye lovverket har MGA startet en prosess med samarbeid med eksisterende rettighetshavere. Dette vil i løpet av tiden økes både med operatører og med andre interesserte interessenter. Dette skal inneholde retningslinjer for anvendelse og tolkning av de nye lovene og retningslinjene.